Vítejte na projektu

Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie - ChemNET

Projekt „Partnerství a sítě pro excelenci v oboru chemie“ je zaměřen na podporu stáží studentů studijních oborů chemie, včetně i akademických pracovníků se zaměřením na chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Stáže probíhají na zahraničních univerzitách zejména v zemích EU, nebo v chemických firmách v ČR. Stáže mohou být krátkodobé, od jednoho týdne, i dlouhodobé – několikaměsíční.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost studentů i znalostní ekonomiku akademických pracovníků se zaměřením na chemii Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v celoevropském i celosvětovém působení. Hlavní cílovou skupinou jsou studenti postgraduálních studijních programů PřF UP v Olomouci, avšak stáže jsou otevřeny i studentům magisterských či bakalářských studijních programů oboru chemie. Dalším cílem projektu je navázání aktivní meziinstitucionální spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a zahraničními univerzitami a českými firmami (Farmak a.s., Teva Czech Industries, s.r.o.) v rámci terciárního vzdělávání v oborech chemie. V rámci projektu budou organizovány semináře a konference, které budou zaměřeny na doménu transferu znalostí, vzdělávání studentů a výměnu zkušeností za spoluúčasti předních zahraničních odborníků v oblasti chemie.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0065
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Zahájené řešení projektu 1.9. 2011
Předpokládané ukončení řešení projektu 31.8. 2014

Kontakt:

Hlavní manažer projektu: Vítězslav Maier
e-mail: vitezslav.maier@upol.cz
Tel: +420 585 634 417

Projektový tým:

Manažer stáží na pracovištích VaV

Pavlína Ginterová (e-mail: GinterovaPavlina@seznam.cz)
Radim Knob (radim.knob@upol.cz)

Manažer stáží v podnicích

Renáta Myjavcová (renata.myjavcova@post.cz)
Jana Ševčíková (jana.sevcikova@upol.cz)

Manažer transferu znalostí

Ivana Petrová (bubisek.i@gmail.com)
Jan Chrastina (jan.chrastina@upol.cz)